bg

Регистър на собствеността

„Южен кръст 2001“ ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Христо Белчев“ №1

Собственост: Петьо Блъсков           

Управител: Петьо Блъсков

Издания: