bg

Регистър на собствеността

„Струма“ ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Петко Д. Петков“ №10, ет. 4

Управител: Теодора Димова Томова

Собственост: "Пресгрупа Утро - ЕООД" ЕООД/ Милена Дякова