bg

Регистър на собствеността

„СББ Медиа“ АД Назад

Вид: Акционерно дружество

Адрес: гр. София 1303, ул. "Отец Паисий" №15

Изпълнителен директор: Димитър Друмев

Собственост: Димитър Друмев, Красимир Друмев

Издания: