bg

Регистър на собствеността

Рекламно-дилърска агенция-Дикта“ АД Назад

Вид: Акционерно дружество

Адрес: гр. София 1303, р-н Възраждане; ул. „инж. Иван Иванов“ №70, вх. Б

Съвет на директорите: Константин Василев, Петко Дилчев, Георги Георгиев, Мария Георгиева

Изпълнителен директор: Константин Василев