bg

Регистър на собствеността

„Стандарт нюз“ АД Назад

Вид: Акционерно дружество

Адрес: София 1124, ул. "Мизия" № 23

Изпълнителен директор: Славка Бозукова

Собственик: Тодор Батков, Серафим Христов