bg

Регистър на собствеността

„Пресгрупа Утро" ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност               

Адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №6                                          

Управител: Милена Дякова    

Собственост: "БГ Приватинвест", Австрия/ Карл Хабсбург Лотринген, Христо Грозев