bg

Регистър на собствеността

„Обединени свободни медии“ АД Назад

Вид: Акционерно дружество

Адрес:  София 1000, бул. "Мария Луиза" №2, Бизнес център ЦУМ, ет. 6

Изпълнителен директор: Тошо Тошев

Собственик: Харалд фон Зеефрид, Тошо Тошев, Валери Запрянов