bg

Регистър на собствеността

„Новинар Медиа“ ЕАД Назад

Вид: Еднолично акционерно дружество

Адрес: гр. София 1000, район р-н Оборище, ул. Искър №31

Изпълнителен директор: Гергана Данова

Собственик: „Агенция Витоша” ЕООД/ Гергана Данова