bg

Регистър на собствеността

„Нова Българска Медийна Група Холдинг" ЕАД Назад

 

Вид: Еднолично акционерно дружество

Адрес: София 1527, р-н Оборище, ул."Екзарх Йосив" № 119

Изпълнителен директор: Ирена Кръстева

Собственик: Ирена Кръстева