bg

Регистър на собствеността

„Муузон“ ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. София 1408, р-н Триадица, ул. „Нишава” №123, ап. 9

Едноличен собственик на капитала: Мартин Радославов

Управител: Мартин Радославов

Издания: