bg

Регистър на собствеността

„ЕС МЕДИА ТИЙМ“ АД Назад

Вид: Акционерно дружество

Адрес: София 1414, пл. "България" №1, НДК - основна сграда, ет. 6

Изпълнителен директор: Любомир Станиславов

Собственик: Любомир Станиславов, Красимир Гергов, Евгени Райчев

Издания: