bg

Регистър на собствеността

"Монитор" EООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: София 1527, р-н Оборище, ул."Екзарх Йосив" № 119

Управител: Ирена Кръстева

Собственик: Ирена Кръстева