bg

Регистър на собствеността

„Мери адвъртайзинг“ ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Панайот Волов“ №23, ап. 2

Собственост: Мариана Аршева

Управител: Мариана Аршева