bg

Регистър на собствеността

"Конкурент нюз" ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: Враца - 3000, ул. "Бенковски" № 6

Управител: Димитър Николов

Собственик: Димитър Николов