bg

Регистър на собствеността

„Компакт Медиа“ ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Патриар Евтимий" No 34

Управител: Димитър Николов

Собственост: Димитър Николов