bg

Регистър на собствеността

„Класа България“ ЕАД Назад

Вид: Еднолично акционерно дружество

Адрес: гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Пенчо Славейков“ №18, вх. А, ет. 3, ап. 5

Собственост: Милен Герасимов

Изпълнителен директор: Милен Герасимов