bg

Регистър на собствеността

“Телеграф” ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес:  гр. София 1527; район р-н Оборище; „Екзарх Йосиф“ No 119

Управител: Ирена Кръстева

Собственик: Ирена Кръстева