bg

Регистър на собствеността

„Издателство Прес“ ООД Назад

Вид: Дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. София 1113, р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №16, бл. 244, ет. 6

Управител: Мария Петрова

Собственост: Мария Петрова, Димитринка Калоянова