bg

Регистър на собствеността

„Издателска къща Знаме“ АД Назад

Вид: Акционерно дружество

Адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България“ №22, ет. 4, ап. 8

Изпълнителен директор: Никола Динков

Собственик: Никола Динков, Димитрина Панайотова