bg

Регистър на собствеността

„Издателска Къща – Родопи“ ООД Назад

Вид: Дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. Кърджали 6600, ул.“Булаир“ №2

Управител: Иван Бунков