bg

Регистър на собствеността

„Издателска къща Марица“ ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. „Христо Ботев“ №27/А    

Управител: Янко Янев          

Издател:  „ГМ ПРЕС” АД

Собственик: Карл Хабсбург Лотринген; Христо Грозев