bg

Регистър на собствеността

„Издателска къща Борба“ АД Назад

Вид: Акционерно дружество

Адрес: Велико Търново, ул. Старо ВНВУ, п.к. 71

Изпълнителен директор: Николай Томов

Собственик: Ирена Кръстева, Николай Томов