bg

Регистър на собствеността

„Интермедиа“ ООД Назад

Вид: Дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Георги Бенковски“ №11

Управител: Георги Илиев, Славка Бозукова

Собственик: Георги Илиев; Пламен Георгиев Каменов; Серафим Славчев Христов