bg

Регистър на собствеността

ЕТ „Ние - Савов – Владимир Савов“ Назад

Вид: Едноличен търговец

Адрес: гр. Видин 3700, ул. „Т. Петров“, бл. 11, ет. 1, ап. 2

Собственост: Владимир Савов

Управител: Владимир Савов