bg

Регистър на собствеността

„Дума 2008“ ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. София, ул. "Средна гора" № 131

Управител: Павел Бебов

Собственик: Николай Малинов