bg

Регистър на собствеността

„Черноморски фар“ ЕАД Назад

Вид: Еднолично акционерно дружество

Адрес: гр. Бургас 8000, ул."Христо Ботев" №101, ет. 2

Изпълнителен директор: Димитър Николов 

Собственост: „Компакт медиа” ЕООД/ Димитър Николов