bg

Регистър на собствеността

„Бранд Медия България“ ЕООД Назад

Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Адрес: гр. София 1111, р-н Слатина, ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 6, ап. 11

Собственост: Боян Томов

Управител: Боян Томов