bg

Регистър на собствеността

„Банкер“ ООД Назад

Вид: Дружество с ограничена отговорност

Адрес: София 1421, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" №25А, ет.5

Управител: Бистра Георгиева

Собственост: "Финансова информационна агенция" ЕООД/ Бистра Георгиева, Илия Джагаров