bg

Събития

Кръгла маса "Коледата безопазна" Назад

13 Ноември 2013
София

Кръгла маса "Коледата безопазна"

На 13 декември 2013 г. се проведе дискусията по кампанията "Коледата безопасна". Събитието бе в НДК и на него присъстваха Министърът на земеделието и храните - проф. Греков, заместник-министърът на МЗХ, Директорът на Агенцията по безопсност на храните, представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, представители на Комисията за защита на потребителите, много производители, пратеници на големите търговски вериги, брашнови организации, медии и общественици.

Кампанията „Коледата безопасна” стартира през 2006 г., когато сблъсъкът с ментетата бе ежедневие за българите. Благодарение на общите усилия на всички - институции, медии, и бизнес, днес потребителите са далеч по-информирани, а търговците и производителите – много по-коректни. Институциите стават по-ангажирани и намират по-ефективни начини за контрол. Но въпреки всеобщите усилия все още има сфери на търговия, в които проблемите будят силно безпокойство.

По време на дискусията всички присъстващи се обединиха около нуждата от засилен контрол над стоките и услугите на българския пазар и то не кампанийно, а през цялата година. 

От страна на Български медиен съюз присъстваха г-жа Светлана Шаренкова, г-жа Гергана Данова, г-жа Денка Василева. В своето изказване Изпълнителният директор на БМС г-н Гриша Камбуров подчерта, че като медии и като организация, освен че имаме задължение пред обществото да сигнализираме за нелоялните търговски практики и да уведомяваме гражданите за опасни стоки и продукти, можем да станем онзи медиатор, който да събира на една маса всички отговорни институции и заинтересовани страни с една цел - защита правата на потребителите.
След дискусията бе подписан и Коледният пакт. Тази година той е изцяло обновен, като същевременно е добавено и ново изискване - всички подписали го страни да спазват нормите на Професионално-етичния кодекс на българските медии и Етичните правила за търговска комуникация (реклама). С добавянато на това ново изискване, освен че популяризираме Професионално-етичния кодекс, демонстрираме своето непоколебимо разбиране, че саморегулацията е ефективен механизъм за координиране на отношенията в сектора.