bg

Членове

Земя Назад

Вестник „Земя“ е български ежедневник, продължител на вестниците "За кооперативно земеделие" (1951-1958) и "Кооперативно село" (1958-1990). Основател на вестника и първи главен редактор е Коста Андреев. 

Издател: Д-р Светлана Шаренкова

Редакционен съвет: Проф. Д.ик.н. Димитър Иванов, Теофан Германов, Ваня Боюклиева

Главен редактор: Теофан Германов

Сайт: www.zemia-news.bg