bg

Членове

Уикенд за градината Назад

Списание „Уикенд за градината“ е списание за градинарство. Излиза 2 пъти в месеца във формат А4. Читателският профил е многоспектърен. 

Главен редактор: Катерина Стоянова 

Издател:
„Муузон“ ЕООД