bg

Членове

Стандарт Назад

Основан през 1992г. като национален информационен всекидневник, още с първите си броеве вестник Стандарт заема водещи позиции на българския вестникарски пазар.

Естествено продължение на успешното развитие на изданието е създаването на информационна агенция standartnews.com. ИА standartnews.com e авторитетен източник на актуална информация списвана от журналистическите екипи на вестник Стандарт. Агенцията ползва собствена кореспондентска мрежа в страната и в чужбина. Standartnews.com отразява авторитетните мнения и анализи на утвърдени български и чужди автори и предлага на своите читатели уникалната продукция на собствената си фотоагенция. Standartnews.com публикува напълно безплатно онлайн изданието на вестник Стандарт на български и на английски както и неговите тематични приложения и издания.

Главен редактор: Славка Бозукова

Сайт: www.standartnews.com