bg

Членове

Политика Назад

Вестник “Политика” е сред най-авторитетните седмичници за политика, бизнес и култура. Вeстник “Политика” излиза за първи път на 24 април 2004 г.

Изданието разработва сериозно проблематика в областта на обществено-политическия и икономически живот в страната и по света. Мнение по темите изразяват утвърдени български и чужди политолози, социолози, анализатори, учени и творци. Вестник “Политика” е предназначен за високообразована и социално реализирана аудитория. Той се чете с интерес от депутати, министри, представители на бизнеса и финансовите кръгове. На неговите страници се поместват пиар публикации за хора от деловите среди, които формират общественото мнение и визират бизнесклимата на страната.

 

Председател на редакционния съвет:  Кристи Петрова

Отговорни редактори: Нейка Кръстева, Иван Мастагарков

Сайт: www.politika.bg