bg

Членове

Над 55 Назад

Вестник “Над 55” е седмично издание, което излиза на пазара всеки понеделник. Четири от страниците му са изградени от въпроси и отговори, цялата деветнадесета страница касае пенсионната уредба в България, три страници съдържат отговори от всички области на живота. Тематиката в останалите страници е разнообразна и съобразена с интересите на по-възрастното поколение: интервюта с известни личности, специализирани страници “Дом”, “Здраве”, “Земя”, страници за религия, човешки съдби, минало.

Главен редактор: Любомир Михайлов

Сайт: http://www.blitz.bg/pensioner