bg

Членове

KMETA.BG Назад

Порталът kmeta.bg е първата национална електронна медия в България, чието основно внимание ще бъде насочено към 264-те общини в страната. Освен това kmeta.bg има за цел да съчетае актуалните теми и новини от деня, като отдели внимание и на проблемите във всеки един регион. На сайта присъства информация за всяка община, без оглед на размера и броя жители, както и презентация на района.

Главен редактор: Ивайло Кючуков

Сайт: www.kmeta.bg