bg

Членове

Europost Назад

Вестник „Europost” е български седмичник за политика, бизнес и култура на английски език.  Вестникът предлага обстойна информация за членството на България в Европейския съюз – съсредоточавайки се върху икономиката, финансите и действащото законодателство. Интервютата, анализите и коментарите в изданието са предоставени от авторитетни политически личности на местно, европейско и интернационално ниво, очертавайки политическия и бизнес климат в страната и региона. Бизнес рубриките на седмичника предлагат практическа информация и необходими съвети за чуждестранните инвеститори и обхващат всички сфери на бизнеса, работа и живот в България. Информацията за културата, историческо наследство и начина на живот в България допълват основните рубрики на изданието.

Първият брой на „Europost” излиза на 22 Октомври 2010г.

 

Председател на редакционен съвет:  Нейка Кръстева

Отговорен редактор: Светослав Стефанов

Сайт: www.europost.bg