bg

Членове

Борба Назад

Вестник „Борба” е областен всекидневник. Излиза от 1992 година и се разпространява на територията на Великотърновска област. “Борба” е вестник с традиция в региона и с утвърдена читателска аудитория, с широк възрастов диапазон поради информационния и рекламен характер на изданието. Отразява преди всичко регионалните новини в областта на обществения живот, икономика, селско стопанство, здравеопазване, образование, култура, екология, младежки проблеми, шоу, спорт, и др. Вестникът се чете 100% от бизнесмените, стопанските ръководители и политиците. “Борба” се приема изключително добре и от най-младото поколение поради интересните материали. През последните няколко години вестник “Борба” запази своето лидерско място на вестникарския пазар във Великотърновска област, разчитащ преди всичко на традицията и утвърдения професионализъм на екипа.

 

Главен редактор - Николай Томов

Старши репортер - Нели Сукова

Сайт: www.borbabg.com