bg

Органи на управление

Управителен съвет Назад

Валери Запрянов
Председател на Управителния съвет
Светлана Шаренкова
Заместник - председател на Управителния съвет
Тодор Батков
Заместник - председател на Управителния съвет
Димитър Друмев
Заместник - председател на Управителния съвет
Мартин Радославов
Заместник - председател на Управителния съвет
Тошо Тошев
Член на Управителния съвет
Васил Захариев
Член на Управителния съвет
Петьо Блъсков
Член на Управителния съвет
Красимир Узунов
Член на Управителния съвет
Бистра Георгиева
Член на Управителния съвет
Иван Бунков
Член на Управителния съвет