bg

За нас

Предмет на дейност Назад

Български медиен съюз e самостоятелна, доброволна, обществена, независима и недържавна организация на печатните и електронни медии – издателите на национални и регионални вестници и други периодични печатни издания, на разпространителите на вестници и други печатни издания и на доставчиците на аудио - визуални медийни услуги и радиоуслуги.

Български медиен съюз e най-голямата и представителна медийна организация в Република България, която представлява повече от 90% от издателите или над 80% от изданията, които се разпространяват на територията на страната. В организацията членуват и значителна част от влиятелните електронни медии, които формират общественото мнение. 

Български медиен съюз подпомага развитието на медийния сектор и съдейства за повишаване качеството на печатните издания, на електронните издания и на програмите на електронните медии, съдейства за повишаване ефективността на разпространението на вестниците и печатните издания, подпомага и съдейства дейността и развитието на търговските доставчици на аудио – визуални медийни услуги и на радиоослуги.